Karakoç Vermikülit Cevherinin Fiziki ve Kimyasal Özellikleri

Karakoç Vermikülit Cevherinin Fiziki ve Kimyasal Özellikleri

Karakoç Vermikülit Cevherinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Karakoç vermikülit cevheri, ortalama tane boyu yaklaşık 3 cm civarında olan, tabaka yapısına sahip ve koyu siyah renktedir. Dikdörtgen şeklindeki tanelerin en küçüğü 0.1 cm, en büyüğü ise 0.5 cm tabaka kalınlığına sahiptir. Yapılan analizler sonucunda mineralin yoğunluğunun 2.75 g/cm3, yığın yoğunluğunun ise yaklaşık 0.85 g/cm3 olduğu belirlenmiştir. Cevherin Kimyasal özelliği aşağıda verilmiştir.

Karakoç vermikülit cevheri içeriğinde SiO2 miktarının pazarda bulunan diğer cevherlere göre daha düşük olması  sebebiyle sıcaklık yükseldikçe daha  sebebiyle sıcaklık yükseldikçe daha  fazla genleşme eğlimi göstermektedir. Kimyasal özelliğinden gelen bu davranış, genleştirme işleminde diğer malzemelere göre daha fazla avantaj sağlamaktadır.

Yapılan laboratuvar deneyleri, Karakoç vermikülit cevherinin yığın yoğunluğunun 2.7 gr/cm3‘ den, 0.11gr/cm3 düşerek 18 kat bir genleşme sağladığını göstermektedir. Vermikülit madenciliğinde önemli olan diğer bir parametrede madenin içerisinde asbest olup olmamasıdır. Karakoç vermikülit madeni içerisinde, Dr. John Addison tarafından yapılan çalışmalarda asbest minerali olmadığı ispat edilmiştir.

Vermikülit fiyat satış sivas
Vermikülit fiyat satış sivas
Vermikülit fiyat satış sivas

ÜÇGÜL, E.,1997, Sivas-Yıldızeli-Karakoç Flogopit Cevherinin Isısal ve Kimyasal Genleşme Özellikleri, H.Ü. Yüksek Mühendislik Tezi, s.71.

ADDISON, J., 2007, Sivas-Yıldızeli-Karakoç Detaylı Jeolojik Prospeksiyon Çalışması

5 Farklı Boyutta ve Farklı Niteliklerde Vermikülit Üretmeye Hız Kesmeden Devam Ediyoruz!

15

15 Ülkeye İhracat Yapıyoruz!

Vermiküllit Üretiminin Türkiye’deki Temsilcisi Olmakla Kalmadık ve Ülkemizi Dünya Genelinde 15 Ülkeye İhracat Yaparak da Temsil Etmeye Devam Ediyoruz!

Bahçecilik ve Tarım

Vermikülit yapısı gereğiyle uygun bir bitki yetiştirme ortamı oluşturmaktadır. Vermikülit taneciklerinin gübre içerisinde bulunması, havalandırmaya yardımcı olur, retansiyon neminin gelişmesine ve eklenen gübreler serbest kalırken vermikülit potasyum, magnezyum ve diğer küçük elementlerle katkıda bulunur.

Hayvan Yemi

Vermikülit, geniş olarak friksiyonel balata endüstrisinde (burada fren ve debriyaj balataları) ve bu alanda asbeste alternatif , güvenilir, sektörde önemli bir rol oynayan malzemedir.

Paketleme Malzemesi

Genleştirilmiş vermikülit kullanışlı bir paketleme elemanıdır. Sadece hafif olması gereken değil, temiz olması ve düzensiz şekildeki nesnelerin etrafını seçmek doldurması gerekir tercih etmektedir. Aynı anda şoklara ve uygunsuz taşımaya karşı iyi bir ortam oluşturur.

Yapı Endüstrisi

Vermikülit yapı ve inşaat alanında da oldukça yaygın bir kullanım hacmine sahiptir.

Otomotiv Endüstrisi

Vermikülit, geniş olarak friksiyonel balata endüstrisinde (burada fren ve debriyaj balataları) ve bu alanda asbeste alternatif , güvenilir, sektörde önemli bir rol oynayan malzemedir.

Yüksek Sıcaklık ve Endüstriyel Alanda İzolasyon

Vermikülitin çeşitli üretim alanlarında ham madde veya geliştirici etken madde olarak kullanımına bir diğer örnek ise yüksek sıcaklık ve endüstriyel alanda izolasyon malzemesi olarak kullanımı da örnek gösterilebilir.

Tarımın Vazgeçilmezi!
Türk Çiftçinin Yeni Gözdesi

Vermikülit Nedir?

Vermikülit terimi ısıl işleme tabii tutulduğunda genleşebilen, genleştiğinde de kurt şekline gelebilen bir mineral gurubunu karakterize etmek için kullanılır. Bu genleştirme prosesi exfoliasyon olarak isimlendirilir. Vermikülit ismi, Latin kökenli bir sözcük olan, üreyen kurtlar anlamına gelen “vermiculare” sözcüğünden türetilmiştir. Genleştirilmiş vermikülit, çok düşük yoğunluğa sahip olması ve izolasyon özelliği olması sebebiyle toprak düzenleyicisi, hafif yapı ve ısı izolasyon malzemesi olarak önemli bir kullanım alanına sahiptir. Genleştirilmiş vermikülit, tepkimeye girebilecek aktif, geniş kimyasal yüzeyi olması sebebiyle de bazı kimyasal proseslerde absorban olarak kullanılmaktadır. Vermikülit toz boyutunda ince taneye öğütüldüğünde ise, boya, plastik ve diğer malzemelerde katkı maddesi olarak değerlendirilir.