Türkiye'de Vermikülit | Organik Madencilik A.Ş.

Türkiye'de Vermikülit

Türkiye’de bilinen vermikülit yatakları, en önemlisi Karakoç Madeni, Malatya-Darende-Kuluncak, Eskişehir-Sarıcakaya ve Elazığ-Harput-Arduçluk zuhurlarıdır. M.T.A tarafından etüt edilen ve ayrı sektörden oluşan Malatya-Darende-Kuluncak vermikülit cevherleşmeleri ultrabazik kütleler içinde yer almakta ve oluşumları bu ultrabazik kütleleri kesen alkali intrüziflere bağlanmaktadır. Genleşme oranları oldukça düşük olan (~2 kat) cevher ekonomik değere ulaşamamaktadır. Yapılan rezerv hesapları bu zuhurlarda 6-7 milyon tonarasında değişen muhtemel rezervin olduğunu göstermektedir (Aras, 1984). Eskişehir-Sarıcakaya ve Elazığ-Harput-Arduçluk yataklarının da rezerv ve endüstri kullanımı açısından istenilen düzeyde olmadığı gözlenmiştir. Sivas-Yıldızeli-Karakoç vermikülit zuhurunda son yıllarda yapılan incelemeler, bu cevherleşmenin rezerv ve endüstride kullanımı açısından ekonomik olduğunu ortaya koymuştur.

Bu cevherleşme Palabora (Güney Afrika) yatağı gibi piroksen ve amfibol içeriğinin yüksek olduğu ultramafik kütlenin alkali damar kayaçlarıyla kesilmesi sonucu meydana gelmiştir. MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan saha gözlemleri ve değerlendirmeler sonucunda genleşme özelliği iyi olan 2.750.000 ton muhtemel rezervli tüvenan vermikülit ile daha düşük kaliteli 2.475.000 ton muhtemel rezervli tüvenan vermikülit cevheri olarak toplam 5.225.000 ton vermikülit cevheri belirlenmiştir.

Genleşme

Yapılan teknolojik testlerde genleşme oranının ortam koşullarına göre 13 ile 18 kat arasında, elde edilen malzemenin yığın yoğunluğuna göre endüstrinin kullanımına uygun olduğu, ve genleştirmede sıcaklık artırıldığında Palabora cevherinin aksine genleşme miktarının arttığı, bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur.

Vermikülit fiyat satış sivas
Vermikülit fiyat satış sivas

“VIII Beş Yıllık Kalkınma Planı, Madencilik Özel İhtisas Komisyon Raporu, Endüstriyel Hammaddeler Alt Komisyonu Yapı Malzemeleri III”, (2001)