Organik Madencilik A.Ş. | Vermikülit Maden Planlaması ve Modellemesi

Vermikülit Maden Planlaması ve Modellemesi

Maden Planlaması ve Modellemesi

Karakoc vermikülit madeni üç boyutlu olarak, 2008’de Dr. John Addison ve 2011’de yapılan sondaj ve kanal açma verileri değerlendirilerek modellenmiş ve cevher yatağının geometrisi, rezervi ve bu veriler ışığında da maden planlaması yapılmıştır. Cevher yatağının geometrisi Şekil 1’de verilmiştir.

Yapılan çalışmalar sayesinde cevher yatağının açık ocak dizaynı yapılmış ve şev açıları hesap edilmiştir. Şekil 2’de cevher yatağı ve açık ocağın son hali gözükmektedir.

Vermikülit fiyat satış sivas

Şekil 1 : Cevher Yatağının Geometrisi

Vermikülit fiyat satış sivas

Şekil 2 : Cevher Yatağı ve Açık Ocak Dizaynı

5 Farklı Boyutta ve Farklı Niteliklerde Vermikülit Üretmeye Hız Kesmeden Devam Ediyoruz!

15

15 Ülkeye İhracat Yapıyoruz!

Vermiküllit Maden Üretiminin Türkiye’deki Temsilcisi Olmakla Kalmadık ve Ülkemizi Dünya Genelinde 15 Ülkeye İhracat Yaparak da Temsil Etmeye Devam Ediyoruz!

Bahçecilik ve Tarım

Vermikülit maden yapısı gereğiyle uygun bir bitki yetiştirme ortamı oluşturmaktadır. Vermikülit taneciklerinin gübre içerisinde bulunması, havalandırmaya yardımcı olur, retansiyon neminin gelişmesine ve eklenen gübreler serbest kalırken vermikülit potasyum, magnezyum ve diğer küçük elementlerle katkıda bulunur.

Hayvan Yemi

Vermikülit, geniş olarak friksiyonel balata endüstrisinde (burada fren ve debriyaj balataları) ve bu alanda asbeste alternatif , güvenilir, sektörde önemli bir rol oynayan malzemedir.

Paketleme Malzemesi

Genleştirilmiş vermikülit kullanışlı bir paketleme elemanıdır. Sadece hafif olması gereken değil, temiz olması ve düzensiz şekildeki nesnelerin etrafını seçmek doldurması gerekir tercih etmektedir. Aynı anda şoklara ve uygunsuz taşımaya karşı iyi bir ortam oluşturur.

Yapı Endüstrisi

Vermikülit yapı ve inşaat alanında da oldukça yaygın bir kullanım hacmine sahiptir.

Otomotiv Endüstrisi

Vermikülit, geniş olarak friksiyonel balata endüstrisinde (burada fren ve debriyaj balataları) ve bu alanda asbeste alternatif , güvenilir, sektörde önemli bir rol oynayan malzemedir.

Yüksek Sıcaklık ve Endüstriyel Alanda İzolasyon

Vermikülitin çeşitli üretim alanlarında ham madde veya geliştirici etken madde olarak kullanımına bir diğer örnek ise yüksek sıcaklık ve endüstriyel alanda izolasyon malzemesi olarak kullanımı da örnek gösterilebilir.

Tarımın Vazgeçilmezi!
Türk Çiftçinin Yeni Gözdesi

Vermikülit Nedir?

Vermikülit terimi ısıl işleme tabii tutulduğunda genleşebilen, genleştiğinde de kurt şekline gelebilen bir mineral gurubunu karakterize etmek için kullanılır. Bu genleştirme prosesi exfoliasyon olarak isimlendirilir. Vermikülit ismi, Latin kökenli bir sözcük olan, üreyen kurtlar anlamına gelen “vermiculare” sözcüğünden türetilmiştir. Genleştirilmiş vermikülit, çok düşük yoğunluğa sahip olması ve izolasyon özelliği olması sebebiyle toprak düzenleyicisi, hafif yapı ve ısı izolasyon malzemesi olarak önemli bir kullanım alanına sahiptir. Genleştirilmiş vermikülit, tepkimeye girebilecek aktif, geniş kimyasal yüzeyi olması sebebiyle de bazı kimyasal proseslerde absorban olarak kullanılmaktadır. Vermikülit toz boyutunda ince taneye öğütüldüğünde ise, boya, plastik ve diğer malzemelerde katkı maddesi olarak değerlendirilir. 

Vermikülit maden Vermikülit maden Vermikülit maden Vermikülit maden Vermikülit maden Vermikülit maden