Kullanım Alanları | Vermikülit Tarım ve Bahçecilikte Nasıl Kullanılır?

Vermikülit Tarım ve Bahçecilikte Nasıl Kullanılır?

Organik Madencilik, üretimlerinizde vermikülit ile daima yanınızda!

Vermikülit tarım faaliyetlerinde hangi işlemlerde kullanılır?

vermikülit tarım vermikülit tarım vermikülit tarım vermikülit tarım vermikülit tarım vermikülit tarım vermikülit tarım vermikülit tarım

Vermikülit tarım faaliyetlerinde dünya çapında yaygın bir kullanıma sahiptir. Vermikülit tarım açısından yapısı gereği uygun bir bitki yetiştirme ortamı oluşturmaktadır. Genellikle torf veya turba ile karıştırılarak gübre formülasyonunda kullanılır. Vermikülit/torf veya Hindistan cevizi kabuğu formülasyonu bir bitkinin büyüyebilmesi için ideal koşulları oluşturur. Vermikülit taneciklerinin gübre içerisinde bulunması, havalandırmaya yardımcı olur, retansiyon neminin gelişmesine ve eklenen gübreler serbest kalırken vermikülit potasyum, magnezyum ve diğer küçük elementlerle katkıda bulunur. vermikülit tarım

Vermikülit fiyat satış sivas

Vermikülit/torf ve hindistan cevizi kabuğu gübresinde hava/su oranı, kökün büyümesi için ideal bir stimülasyon sağlar ve bununla beraber daha sağlıklı genç bitkilerin üretilmesine yardımcı olur. Vermikülit tarım için proses edildiğinde sterildir. Eğer doğru bir şekilde depolanırsa, gübre içine katılırken herhangi başka bir uygulama gerektirmez. Vermikülit aynı zamanda fertilizers, pestisides ve herbisides için depolayıcı ve genişletici olarak da kullanılabilirler. Kapsüle alınmış tohumlar için toz halinde de kullanılabilir. Bahçecilik de vermikülit, bitki kök, gövde ve tohumların daha hızlı büyüyebilmesi için ihtiyaç duyduğu toprağın havalandırılmasının yanı sıra nemini ve gereksinim duyduğu nutritleri sağlar.

Köklerin Klonlanması

Toprak Düzenleyici

Tohum Çimlenmesi

Ev Bitkileri ve Saksıları

Çiçek Soğanlarının ve Kök Parçalarının Saklanması

uzun süreli stoğa dayanıklı

Vermikülit bozulmaz, küflenmez ya da çürümez

Vermikülit geçirimsiz, temiz, kokuzu, toksit içermez ve steril bir malzemedir. Bozulmaz, küflenmez ya da çürümez. Vermikülitin pH’ı nötr aralığındadır (7-9.5) fakat etrafındaki karbonatlı bileşiklerin varlığı, reaksiyonu genelde alkalin karakterde olmasını sağlar. Ortamdaki nemin varlığı, proses tekniği ve zamanındaki değişikliklerde reaksiyonu ileri düzeyde alkalin yapar. Vermikülit, katyon değiştirme yeteneğine sahip olması sebebiyle, amonyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyumu bünyesine alarak, bitki büyüdüğü sırada açığa çıkartır. Torf, gübreleşmiş ağaç kabuğu, organik gübre veya doğal toprak ile karıştırıldığında, bitkinin hızlı büyümesine genç köklerin hızlı bağlanmasına yardımcı olur. Bu karışım bitkinin hava almasına, beslenmesini, nemli tutulmasını sağlar. Vermikülitin çok hafif ve kolay kullanılabilir olması, topraklar ve yardımcı bileşiklerle (torf, gübreleşmiş ağaç kabuğu, diğer organik malzemeler, pestisides ve herbisides) kolayca karışabilir ve taşıyıcı olarak kullanıldığında ise yardımcı bileşiklerin homojen dağılımını sağlar.​

Vermikülit fiyat satış sivas
Vermikülit fiyat satış sivas

Köklerin Klonlanması

Orta tane boyutuna sahip vermikülit, profesyonal bahçıvanlar için kök ekleme dahil bahçeciliğin pek çok alanında standart olarak kullanılır. Vermikülit direk torbasından boşaltılarak rahatça kullanılabilir. Vermikülit basitçe sulanarak, kesilen kök içine dikilir ve saksı yeterince drenaja sahipse, fazla ıslanması ve ya sulanması herhangi bir problem oluşturmaz.

Toprak Düzenleyici

Ağır ve yapışkan karakterde toprağın, hacimsel oran olarak birebir ya da bire yarım vermikülitle karıştırılması tavsiye edilmektedir. Böylece toprak içerisinde hava kanalları açılacak, bitkinin nefes alması sağlanacaktır. Vermikülit-toprak karışımı çiçekler, sebze veya ev bitkileri için gereken hava ihtiyacını karşılar ve bitkinin kuvvetli büyümesini sağlar. Eğer toprak çok kumsu ise, vermikülit kullanımı yine toprağın suyu tutmasına ve bitkinin ihtiyaç duyduğu havanın sağlanmasına yardımcı olur.

Vermikülit fiyat satış sivas
Vermikülit fiyat satış sivas

Tohum Çimlenmesi

Tek başına vermikülit kullanımı yada toprak, torf ile karıştırılması tohum çimlenmesinde oldukça az suya ihtiyaç duyar. Kullanıldığında kolayca fark edilecek ki sadece birkaç tohum değil bütün tohumlar hızlı bir şekilde çimlenecek. Vermikülit tek başına kullanıldığında, fideler ilk yaprağını verdiğinde çok az bir fertilizer çözelti ile sulanmalıdırlar. Bir galon başına suya bir yemek kaşığı fertlizer yeterli gelecektir. Vermikülit toprak, torf, gübreleşmiş çam ağaç kabuğu veya diğer gübreleşmiş toprak malzemesi ile yarım yarım karıştırıldığında herhangi bir ek malzemeye ihtiyaç duymamaktadır.

Ev Bitkileri ve Saksıları

Vermikülit, çiçek saksılarındaki kompakt toprağın doğurduğu problemleri ortadan kaldırır. Hacim olarak yarım vermikülit, yarım toprak, torf veya gübreleşmiş toprak ürünleri ile karıştırıldığında, ev bitkileri için mükemmel bir hava ve nem kontrolü sağlar, ayrıca büyük boyuttaki saksıların yükünü azaltarak raflara konulabilir veya tavana asılabilir.

Vermikülit fiyat satış sivas
Vermikülit fiyat satış sivas

Çiçek Soğanlarının ve Kök Parçalarının Saklanması

Vermiküliti bir saksının içine soğanların etrafına dökerek uygulanmalıdır. Eğer soğan yığınları kazıldıysa, birkaç saat güneş altında kurumasına izin verildikten sonra, bir karton içerisine ya da bir sepet içerisine koyarak, vermikülitle kaplanır. Vermikülitin absorblama gücü sayesinde bir düzenleyici olarak görev alır, depolanma süresinde nem değişikliklerini düzenler ve çürümeyi engeller. Depolanmış kökler içerisinden nemi emmeyecek, fakat dışarıdaki serbest suyu emerek, kökü koruyacaktır. Vermikülit ayrıca kökteki sıcaklık değişimleri dengeler.